WsqjxgKPISpBQ-e5OLlFEzpwcXG29bWBt-DPeq6V5TZ98HZwZblCJ83opc2jm3DQWwb7LHZ-czLnrngvVDuYpw==
(42) 280 92 96 - 97 (+48) 500 281 351
bok@inwestinkaso.pl biuro@inwestinkaso.pl
Pon. - Pt. : 7:30 - 21 Sobota: 8 - 14

Kancelaria

Kancelaria funkcjonuje na rynku usług prawnych od 2008 roku. Cechuje ją wysoki poziom wiedzy i etyki zawodowej współtworzących ją prawników.

Nasi prawnicy mają właściwe przygotowanie merytoryczne oraz wszelkie niezbędne kwalifikacje, aby świadczyć usługi prawne na najwyższym poziomie z zachowaniem standardów etycznych, w pełni profesjonalnie i z najlepszymi skutkiem dla Klientów.

Zespół Kancelarii od początku jej istnienia, zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych, spółek prawa handlowego, organów administracji publicznej oraz osób fizycznych w zakresie różnych dziedzin prawa, w celu ochrony ich interesów oraz reprezentowania ich przed sądami oraz organami administracji.

Kancelaria świadczy następujące usługi prawne:
 • porady prawne
 • prowadzenie spraw
 • przygotowanie pism, umów, oświadczeń, itp.
 • sporządzanie opinii prawnych
 • reprezentacja przez: sądami, organami administracji, komornikami, itp.
 • negocjowanie umów

Na uwagę zasługuje, że Kancelaria od początku jej istnienia wyspecjalizowała się w obsłudze podmiotów gospodarczych. Ta forma pomocy prawnej jest realizowana zarówno w formie stałej współpracy długofalowej, jaki i doraźnej pomocy w razie zaistnienia określonego problemu prawnego.

Dla naszych przedsiębiorców świadczymy następującą pomoc prawną polegającą m.in. na:
 • rejestracja podmiotów i firm
 • windykacja wierzytelności / sprawy o zapłatę
 • zagadnienia związane z prawem pracy
 • analiza i negocjowanie umów
 • przygotowywanie projektów pism oraz umów
W zakresie w/w obsługi możemy Państwu zaproponować m.in.:
 • profesjonalne doradztwo
 • kompleksową obsługę prawną w zakresie spraw o zapłatę
 • weryfikacja dokumentacji rejestrowej i ewidencyjnej przedsiębiorcy
 • analiza dokumentów np. umów, oświadczeń woli, deklaracji, zamówień oraz ich wzorów
 • przygotowanie umów/wzorów umów zawieranych z kontrahentami
 • opracowania dokumentów związanych z realizacją umów na każdym etapie procesowym i przygotowawczym -przygotowanie /analiza regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania
 • przygotowanie dokumentów chroniących przed szeroko rozumianą działalnością kurencyjną, zapobieganie wykorzystania przez obecnych i byłych pracowników informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (ochrona interesów przedsiębiorstwa)
 • sprawdzanie wiarygodności kontrahentów (ochrona przed nieuczciwymi kontrahentami)
 • informacja o właściwym zastosowaniu oraz zabezpieczeniu przygotowanych dokumentów (gwarancja skuteczności wykorzystywania dokumentów w bieżącej działalności i przy prowadzeniu sporów sądowych)

Szczególnej uwagi dokładamy aby zadbać o prawidłowy przepływ należności pieniężnych u naszych Przedsiębiorców, gdyż wiemy jak jest to szczególnie istotne. Lata doświadczenia pozwalały nam na wypracowanie dużej skuteczności w windykacji należności polubownej, jak i sadowo-egzekucyjnej. Można z całą odpowiedzialnością powiedzieć że jest to nasza mocna strona.

Informujemy przy tym, że w zakresie spraw o zapłatę mieszczą się m.in.:
 • sprawy o zapłatę należności z faktur i hot obciążeniowych i księgowych
 • sprawy o zapłatę należności z umów cywilno-prawnych oraz
 • sprawy o zapłatę należności wynikających z jednostronnych oświadczeń woli